Contatti per l'esportazione di carni bovine

contact

Contatti per l'esportazione di carni bovine

Per l'esportazione delle carni lavorate presso Hida Meet, rivolgersi ai seguenti esportatori.

Paese esportatore Responsabili
 • USA
 • USA
 • Hong Kong
 • Hong Kong
 • Taiwan
 • Taiwan
 • EU
 • EU
 • Regno Unito
 • Regno Unito
 • Svizzera
 • Svizzera
 • Liechtenstein
 • Liechtenstein
 • Norvegia
 • Norvegia

Dati esportatori

Nome dell'esportatore Numero di telefono Numero di FAX Sito web ufficiale
ZEN-NOH International Corporation +81-3-6271-8424 +81-3-5577-7094 ZEN-NOH International Corporation
Yamatake Shoten YK +81-577-32-0571 (Sede principale)
+81-577-34-2666 (Centro)
+81-577-34-8784 (Sede principale)
+81-577-35-1715 (Centro)
Yamatake Shoten YK
Marufuku Shoten YK +81-58-251-5727 +81-58-253-3404 Marufuku Shoten YK
Neo Prime Higuchi KK +81-574-62-1298 +81-574-62-1283 Neo Prime Higuchi KK
Niku no Takumiya KK
Niku no King YK +81-574-67-0222 +81-574-67-6655
Yoro Meat KK Yoro Meat KK
SFOODS Inc. +81-798-43-1075 +81-798-43-1072 SFOODS Inc.
Takayama Beikoku Kyougyou Kumiai +81-577-33-1010 +81-577-35-1588
Shintoichi Seinikuten YK +81-577-32-2929 +81-577-32-4472